طلاییه

تو سبز رفتی ، من زرد ماندم

امشب پریشان خاطر و دلتنگ هستم   

                        دلتنگ بوی جبهه بوی جنگ هستم

 

دلتنگ شور و حال شب های غریبی    

                        دلتنگ عطر خیس قرآن های جیبی

 

کو لاله هایی که سراسر داغ بودند؟   

                      «حیثیت گل» «آبروی باغ» بودند

 

آنان که دریا وامدار روحشان بود     

                     خورشید زخم سینه ی مجروحشان بود

 

آنان که اخلاص عمل قدیسشان کرد    

                   آنان که باران شقایق خیسشان کرد

 

رفتند آنان لیک تیغی سرخ مانده ست    

                  این تیغ را در دل دریغی سرخ مانده ست

 

   

 

این تیغ طعم خون و باران را چشیده ست      

                  این تیغ سرد و گرم دوران را چشیده ست

 

این تیغ فکر ننگ و نام خود نبوده ست        

                  این تیغ یک شب در نیام خود نبوده ست

 

این تیغ آب از غیرت «عباس» خورده                

                 دست  « حسین »  فرزند زهرا را فشرده

 

این تیغ پیموده ست آداب طریقت                

         همچون«بروجردی»و«زین الدین»و«همت»

 

این تیغ را باید دوباره آب دادن                

                با برگ خونین شقایق تاب دادن

 

این تیغ که آوازه خوان خشم رعد است           

             در انتظار دست های نسل بعد است...

 

 التماس دعا

یازهرا(س)

 

منبع:  http://hajihemmat.blogfa.com/cat-5.aspx 

پی نوشت:شاید امسال برم طلاییه.دعا کنید درست بشه.

|چهارم آبان ۱۳۸۸| 18:43|لاله ی خونین|

miss-A